eurogory.com
"(...) otarcie się o ¶mierć jest najwyższ± nagrod± wspinactwa, zwycięstwa nad przeciwno¶ciami przyrody i własnym lekiem." — Jan Alfred Szczepański

Tatry Słowackie — opisy szlaków turystycznych

Informacje ogólne

Chcesz nam pomóc we wzbogacaniu tre¶ci Internetowego Przewodnika Górskiego eurogory.com poprzez dodanie nowego tekstu lub udostępnienie swoich zdjęć — napisz do nas!

Schemat szlaków turystycznych w Tatrach Zachodnich (polskich i słowackich)
Schemat szlaków turystycznych w Tatrach Wysokich (polskich i słowackich) oraz w Tatrach Bielskich
Mapa Tatr Zachodnich (polskich i słowackich)
Mapa Tatr Wysokich (polskich i słowackich) oraz Tatr Bielskich

TATRY ZACHODNIE

» Wycieczki z Orawic
|-→ Orawice (Oravice) — Dolina Bobrowiecka — Przełęcz Bobrowiecka (1356 m n.p.m.) — Grze¶ (1653 m n.p.m.)
|-→ Orawice (Oravice) — Cie¶niawy, Dolina Juraniowa — Umarła Przełęcz (981 m n.p.m.) — Dolina Bobrowiecka — Orawice (Oravice)

» Dolina Zuberska (Studená dolina) i Dolina Rohacka (Roháčska dolina) wraz z otoczeniem
Wycieczki ze Schroniska na Zwierówce (Chata Zverovka):
|-→ Schronisko na Zwierówce (Chata Zverovka) — dawny Szpital Partyzancki
|-→ Schronisko na Zwierówce (Chata Zverovka) — Przełęcz pod Osobit± (1521 m n.p.m.) — Grze¶ (1653 m n.p.m.)
|-→ Schronisko na Zwierówce (Chata Zverovka) — Dolina Łatana — Pod Parszywe
|-→ Pod Parszywe — Grze¶ (1653 m n.p.m.)
|-→ Pod Parszywe — Zabratowa Przełęcz (1656 m n.p.m.)
|-→ Zabratowa Przełęcz (1656 m n.p.m.) — Rakoń (1879 m n.p.m.)
|-→ Schronisko na Zwierówce (Chata Zverovka) — Adamcula
|-→ Adamcula — Schronisko Tatliaka (Tatliakova chata)
|-→ Schronisko Tatliaka (Tatliakova chata) — Zabratowa Przełęcz (1656 m n.p.m.)
|-→ Schronisko Tatliaka (Tatliakova chata) — Dolina Smutna — Rohackie Stawy — Dolina Spalona — Adamcula
|-→ Schronisko Tatliaka (Tatliakova chata) — Dolina Smutna — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.)
|-→ Adamcula — Dolina Spalona — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.)
|-→ Schronisko na Zwierówce (Chata Zverovka) — Brestowa (1934 m n.p.m.)

Z Zuberca na grań słowackich Tatr Zachodnich:
|-→ Zuberzec — Siwy Wierch (1805 m n.p.m.)
|-→ Zuberzec — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.)

Odcinki graniowe:
|-→ Grani± słowackich Tatr Zachodnich: Siwy Wierch (1805 m n.p.m.) — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.) — Brestowa (1934 m n.p.m.) — Salatyn (2048 m n.p.m.) — Mały Salatyn (2046 m n.p.m.) — Spalona (2083 m n.p.m.) — Pahoł (2167 m n.p.m.) — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.) — Banówka (2178 m n.p.m.) — Hruba Kopa (2166 m n.p.m.) — Trzy Kopy (2136 m n.p.m.) — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.) — Rohacz Ostry (2088 m n.p.m.) — Jamnicka Przełęcz (1908 m n.p.m.) — Wołowiec (2064 m n.p.m.)

» Dolina Jałowiecka (Jalovská dolina) i jej otoczenie
Wycieczki z Jałowca (Jalovec):
|-→ Jałowiec (Jalovec) — Babki (1556 m n.p.m.)/Schronisko pod Narożym (Chata pod Náruľím) — Siwy Wierch (1805 m n.p.m.)
|-→ Jałowiec (Jalovec) — Dolina Jałowiecka — Parzychwost
|-→ Parzychwost — Dolina Bobrowiecka — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.)
|-→ Parzychwost — Dolina Parzychwost — Dolina Głęboka — Mały Salatyn (2046 m n.p.m.) — Salatyn (2048 m n.p.m.)
|-→ Parzychwost — Dolina Parzychwost — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.)

Odcinki graniowe:
|-→ Grani± słowackich Tatr Zachodnich: Siwy Wierch (1805 m n.p.m.) — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.) — Brestowa (1934 m n.p.m.) — Salatyn (2048 m n.p.m.) — Mały Salatyn (2046 m n.p.m.) — Spalona (2083 m n.p.m.) — Pahoł (2167 m n.p.m.) — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.) — Banówka (2178 m n.p.m.) — Hruba Kopa (2166 m n.p.m.) — Trzy Kopy (2136 m n.p.m.) — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.) — Rohacz Ostry (2088 m n.p.m.) — Jamnicka Przełęcz (1908 m n.p.m.) — Wołowiec (2064 m n.p.m.)

» Dolina Żarska (®iarska dolina) i jej otoczenie
Do Schroniska Żarskiego (®iarska chata):
|-→ Dolina Żarska — Schronisko Żarskie (®iarska chata)

Ze Schroniska Żarskiego (®iarska chata):
|-→ Schronisko Żarskie (®iarska chata) — Przysłop (2142 m n.p.m.) — Banówka (2178 m n.p.m.)
|-→ Schronisko Żarskie (®iarska chata) — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.)
|-→ Schronisko Żarskie (®iarska chata) — Przełęcz Żarska (1917 m n.p.m.)

Na Baraniec:
|-→ Wylot Doliny Żarskiej — Baraniec (2185 m n.p.m.)

Odcinki graniowe:
|-→ Baraniec (2185 m n.p.m.) — Przełęcz Żarska (1917 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.)
|-→ Grani± słowackich Tatr Zachodnich: Siwy Wierch (1805 m n.p.m.) — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.) — Brestowa (1934 m n.p.m.) — Salatyn (2048 m n.p.m.) — Mały Salatyn (2046 m n.p.m.) — Spalona (2083 m n.p.m.) — Pahoł (2167 m n.p.m.) — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.) — Banówka (2178 m n.p.m.) — Hruba Kopa (2166 m n.p.m.) — Trzy Kopy (2136 m n.p.m.) — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.) — Rohacz Ostry (2088 m n.p.m.) — Jamnicka Przełęcz (1908 m n.p.m.) — Wołowiec (2064 m n.p.m.)

» Dolina Jamnicka (Jamnícka dolina) i Dolina Raczkowa (Račková dolina) oraz ich otoczenie
Na Baraniec:
|-→ Wylot Doliny W±skiej — Klinowate (1555 m n.p.m.) — Mały Baraniec (1947 m n.p.m.) — Baraniec (2185 m n.p.m.)

Wycieczki z Doliny W±skiej:
|-→ Dolina W±ska — Niżna Ł±ka — Dolina Jamnicka — Pod Smrekiem
|-→ Pod Smrekiem — Przełęcz Żarska (1917 m n.p.m.)
|-→ Pod Smrekiem — Jamnicka Przełęcz (1908 m n.p.m.)
|-→ Pod Smrekiem — Jarz±bczy Wierch (2137 m n.p.m.)
|-→ Dolina W±ska — Niżna Ł±ka — Otargańce — Raczkowa Czuba (2194 m n.p.m.) — Jarz±bczy Wierch (2137 m n.p.m.)
|-→ Dolina W±ska — Niżna Ł±ka — Dolina Raczkowa — Polana pod Klinem
|-→ Polana pod Klinem — Zadnia Raczkowa Dolina — Kończysty Wierch (2002 m n.p.m.)
|-→ Polana pod Klinem — Dolina Gaborowa — Zadnia Gaborowa Dolina — Liliowy Karb (1959 m n.p.m.)
|-→ Polana pod Klinem — Dolina Gaborowa — Bystry Karb (1946 m n.p.m.) — Bystra (2248 m n.p.m.)

Odcinki graniowe:
|-→ Baraniec (2185 m n.p.m.) — Przełęcz Żarska (1917 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.)
|-→ Liliowy Karb (1959 m n.p.m.) — Bystry Karb (1946 m n.p.m.) — Błyszcz (2158 m n.p.m.)
|-→ Grani± słowackich Tatr Zachodnich: Siwy Wierch (1805 m n.p.m.) — Palenica Jałowiecka (1573 m n.p.m.) — Brestowa (1934 m n.p.m.) — Salatyn (2048 m n.p.m.) — Mały Salatyn (2046 m n.p.m.) — Spalona (2083 m n.p.m.) — Pahoł (2167 m n.p.m.) — Przełęcz Banikowska (2040 m n.p.m.) — Banówka (2178 m n.p.m.) — Hruba Kopa (2166 m n.p.m.) — Trzy Kopy (2136 m n.p.m.) — Smutna Przełęcz (1963 m n.p.m.) — Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.) — Rohacz Ostry (2088 m n.p.m.) — Jamnicka Przełęcz (1908 m n.p.m.) — Wołowiec (2064 m n.p.m.)

» Dolina Bystra (Bystrá dolina) i Dolina Kamienista (Kamenistá dolina) wraz z otoczeniem
|-→ Dolina Bystra — Bystra (2248 m n.p.m.)
|-→ Podbańska (Podbanské) — Dolina Kamienista — Pyszniańska Przełęcz (1788 m n.p.m.)

Odcinki graniowe:
|-→ Pyszniańska Przełęcz (1788 m n.p.m.) — Błyszcz (2158 m n.p.m.)

» Cicha Dolina Liptowska (Tichá dolina) i jej otoczenie
Cich± Dolin± Liptowsk±:
|-→ Podbańska (Podbanské) — Cicha Dolina Liptowska — Liptowski Koszar

Z Cichej Doliny Liptowskiej:
|-→ Liptowski Koszar — Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.)
|-→ Liptowski Koszar — Dolina Wierchcicha — Zawory (1879 m n.p.m.)
|-→ Zawory (1879 m n.p.m.) — Gładka Przełęcz (1994 m n.p.m.)

TATRY WYSOKIE

» Dolina Koprowa (Kôprová dolina) i jej otoczenie
Przez Dolinę Koprow±:
|-→ Podbańska (Podbanské)/Trzy ¬ródła (Tri studničky) — Dolina Koprowa — Ciemne Smreczyny

Z Doliny Koprowej:
|-→ Ciemne Smreczyny — Kobyla Dolinka — Zawory (1879 m n.p.m.)
|-→ Zawory (1879 m n.p.m.) — Gładka Przełęcz (1994 m n.p.m.)
|-→ Ciemne Smreczyny — Niżni Ciemnosmreczyński Staw (1674 m n.p.m.)
|-→ Ciemne Smreczyny — Hlińska Dolina — Wyżnia Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.)
|-→ Wyżnia Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.) — Koprowy Wierch (2363 m n.p.m.)

» Krywań i jego doliny wraz z otoczeniem
|-→ Trzy ¬ródła (Tri studničky) — Krywań (2495 m n.p.m.)
|-→ Trzy ¬ródła (Tri studničky) — Jamski Staw
|-→ Jamski Staw — Dolina Ważecka — Krywań (2495 m n.p.m.)
|-→ Szczyrbskie Jezioro (©trbské Pleso) — Jamski Staw
|-→ Szczyrbskie Jezioro (©trbské Pleso) — Dolina Furkotna — Bystra Ławka (2340 m n.p.m.)
|-→ Szczyrbskie Jezioro (©trbské Pleso) — Schronisko na Solisku (Chata pod Soliskom)
|-→ Schronisko na Solisku (Chata pod Soliskom) — Dolina Furkotna
|-→ Schronisko na Solisku (Chata pod Soliskom) — Skrajne Solisko (2126 m n.p.m.)
|-→ Szczyrbskie Jezioro (©trbské Pleso) — Dolina Młynicka — Bystra Ławka (2340 m n.p.m.)

» Dolina Mięguszowiecka (Mengusovská dolina) i jej otoczenie
Nad Popradzki Staw:
|-→ Szczyrbskie Jezioro (©trbské Pleso) — Dolina Mięguszowiecka — Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso)
|-→ Stacja kolejki elektrycznej Popradské Pleso — Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso)

Wycieczki z Hotelu Górskiego przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso):
|-→ Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso) — Przełęcz pod Osterw± (1966 m n.p.m.) — Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.) — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)
|-→ Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso) — Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór — Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso)
|-→ Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso) — Żabia Dolina — Schronisko pod Rysami (Chata pod Rysmi) — Waga (2340 m n.p.m.) — Rysy (2499 m n.p.m.)
|-→ Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso) — Hińczowa Dolina — Wyżnia Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.)
|-→ Wyżnia Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.) — Koprowy Wierch (2363 m n.p.m.)

» Dolina Batyżowiecka (Batizovská dolina) i jej otoczenie
|-→ Wyżnie Hagi (Vyąné Hágy) — Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.)
|-→ Tatrzańska Polanka (Tatranská Polianka) — Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.)
|-→ Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso) — Przełęcz pod Osterw± (1966 m n.p.m.) — Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.) — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)

» Dolina Wielicka (Velická dolina) i jej otoczenie
Do schroniska w Dolinie Wielickiej:
|-→ Tatrzańska Polanka (Tatranská Polianka) — Dolina Wielicka — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)
|-→ Tatrzańskie Zręby (Tatranské Zruby) — Dolina Wielicka — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)
|-→ Stary Smokowiec (Starý Smokovec) — Dolina Wielicka — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)

Wycieczki wokół Doliny Wielickiej:
|-→ ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom) — Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.) — Przełęcz pod Osterw± (1966 m n.p.m.) — Hotel Górski przy Popradzkim Stawie (Chata Popradské Pleso)
|-→ ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom) — Smokowieckie Siodełko (Hrebienok)
|-→ ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom) — Dolina Wielicka — Polski Grzebień (2200 m n.p.m.)
|-→ Polski Grzebień (2200 m n.p.m.) — Mała Wysoka (2429 m n.p.m.)

» Dolina Zimnej Wody (Studená dolina), Dolina Starole¶na (Veµká Studená dolina) oraz Dolina Małej Zimnej Wody    (Malá Studená dolina) wraz z otoczeniem
Na Sławkowski Szczyt:
|-→ Stary Smokowiec (Starý Smokovec) — Sławkowski Szczyt (2452 m n.p.m.)

Wycieczki ze Smokowieckiego Siodełka (Hrebienok) i z Chaty Rainera (Rainerova Chata):
|-→ Stary Smokowiec (Starý Smokovec) — Smokowieckie Siodełko (Hrebienok)
|-→ Smokowieckie Siodełko (Hrebienok) — ¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie (Sliezky dom)
|-→ Smokowieckie Siodełko (Hrebienok) — Chata Rainera (Rainerova chata)
|-→ Chata Rainera (Rainerova chata) — Dolina Starole¶na — Schronisko Zbójnickie (Zbojnicka chata)
|-→ Schronisko Zbójnickie (Zbojnicka chata) — Rohatka (2288 m n.p.m.)
|-→ Chata Rainera (Rainerova chata) — Schronisko Zamkowskiego (Zamkovského chata) — Dolina Małej Zimnej Wody — Schronisko Tery'ego (Téryho chata)
|-→ Schronisko Tery'ego (Téryho chata) — Dolinka Lodowa — Lodowa Przełęcz (2376 m n.p.m.)
|-→ Schronisko Tery'ego (Téryho chata) — Czerwona Ławka (2352 m n.p.m.) — Schronisko Zbójnickie (Zbojnicka chata)
|-→ Chata Rainera (Rainerova chata) — Łomnicki Staw (1750 m n.p.m.)
|-→ Łomnicki Staw (1750 m n.p.m.) — (wyci±g krzesełkowy) — Łomnicka Przełęcz (2190 m n.p.m.) — Wielka Łomnicka Baszta (2215 m n.p.m.)
|-→ Tatrzańska Le¶na (Tatranská Lesná) — Dolina Zimnej Wody — Chata Rainera (Rainerova chata)
|-→ Tatrzańska Łomnica (Tatranská Lomnica) — Chata Rainera (Rainerova chata)

» Dolina Kieżmarska (Dolina Bielej vody Keľmarskej) i jej otoczenie
Przez Dolinę Kieżmarsk±:
|-→ Matlary (Tatranské Matliare)/przystanek SAD (Vysoké Tatry, Tatr.Lomnica, Biela Voda) — Dolina Kieżmarska — Zimna Studnia

Od Zimnej Studni w Dolinie Kieżmarskiej:
|-→ Zimna Studnia — Dolina Kieżmarska — Dolina Zielona Kieżmarska — Schronisko przy Zielonym Stawie Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese)
|-→ Schronisko przy Zielonym Stawie Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese) — Rakuski Przechód (2030 m n.p.m.) — Łomnicki Staw (1750 m n.p.m.)
|-→ Schronisko przy Zielonym Stawie Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese) — Kołowy Przechód (2118 m n.p.m.) — Jagnięcy Szczyt (2230 m n.p.m.)
|-→ Schronisko przy Zielonym Stawie Kieżmarskim (Chata pri Zelenom plese) — Biały Staw (1613 m n.p.m.)
|-→ Zimna Studnia — Dolina Kieżmarska — Biały Staw (1613 m n.p.m.)
|-→ Zimna Studnia — Niżna Rakuska Przełęcz (1522 m n.p.m.) — Łomnicki Staw (1750 m n.p.m.)

» Dolina Jaworowa (Javorová dolina) i jej otoczenie
|-→ Jaworzyna Spiska (Tatranská Javorina) — Dolina Jaworowa — Zadnia Dolina Jaworowa — Lodowa Przełęcz (2376 m n.p.m.)

» Dolina Białej Wody (Bielovodská dolina) i jej otoczenie
|-→ Łysa Polana — Dolina Białki — Dolina Białej Wody — Litworowa Dolina — Polski Grzebień (2200 m n.p.m.)/Rohatka (2288 m n.p.m.)
|-→ Polski Grzebień (2200 m n.p.m.) — Mała Wysoka (2429 m n.p.m.)
TATRY BIELSKIE
|-→ Jaworzyna Spiska (Tatranská Javorina) — Dolina Jaworowa — Dolina Zadnich Koperszadów — Przełęcz pod Kop± Bielsk± (1750 m n.p.m.)
|-→ Zdziar (®diar) — Dolina Bielskiego Potoku — Ptasiowskie Rówienka
|-→ Ptasiowskie Rówienka — Dolina do Regli — Szeroka Dolina — Szeroka Przełęcz (1826 m n.p.m.) — Szalony Przechód (1940 m n.p.m.) — Przełęcz pod Kop± Bielsk± (1750 m n.p.m.)
|-→ ®diar-Strednica — Dolina Bielskiego Potoku — Ptasiowskie Rówienka
|-→ Tatrzańska Kotlina (Tatranská Kotlina) — Jaskinia Bielska (Belianska jaskyňa)
|-→ Tatrzańska Kotlina (Tatranská Kotlina) — Dolina Huczawy — Dolina do Siedmiu ¬ródeł — Schronisko pod Szarotk± (Chata Plesnivec) — Biały Staw (1613 m n.p.m.)
|-→ Biały Staw (1613 m n.p.m.) — Dolina Białych Stawów — Wyżnia Przełęcz pod Kop± Bielsk± (1778 m n.p.m.) — Przełęcz pod Kop± Bielsk± (1750 m n.p.m.)

Propozycje wycieczek

Schroniska górskie w Tatrach Słowackich:

 1. Chata Oravice (schronisko w Orawicach)
 2. Chata Zverovka (Schronisko na Zwierówce)
 3. Chata pod Náruľím (Schronisko pod Narożym)
 4. ®iarska chata (Schronisko Żarskie)
 5. Chata Jakubina (koło autokempingu Raczkowa Dolina)
 6. Chata pod Soliskom (Schronisko na Solisku)
 7. Chata Popradské Pleso (Hotel Górski przy Popradzkim Stawie)
 8. Chata pod Rysmi (Schronisko pod Rysami)
 9. Sliezky dom (¦l±ski Dom - Schronisko Wielickie)
 10. Hotel Górski SOREA Hrebienok
 11. Bilíkova chata (Schronisko Bilika)
 12. Rainerova chata (Chata Rainera)
 13. Zbojnícka chata (Schronisko Zbójnickie)
 14. Zamkovského chata (Schronisko Zamkowskiego)
 15. Téryho chata (Schronisko Tery'ego)
 16. Skalnatá chata (Schronisko Łomnickie)
 17. Chata pri Zelenom plese (Schronisko przy Zielonym Stawie Kieżmarskim)
 18. Chata Plesnivec (Schronisko pod Szarotk±)

Ciekawym zjawiskiem, typowym dla słowackich Tatr Wysokich, jest sposób zaopatrywania schronisk takich jak Chata pod Rysmi (Schronisko pod Rysami), Zbojnícka chata (Schronisko Zbójnickie) czy Téryho chata (Schronisko Tery'ego). S± one położone w wyższych partiach gór, na wysoko¶ci ok. 2000 m n.p.m. i wyżej. Z tego względu s± niedostępne dla jakichkolwiek pojazdów i wszelkie towary oraz zaopatrzenie wnosz± do nich tzw. nosicze (tragarze tatrzańscy). Waga ładunku to zazwyczaj 60-80 kg, rekord natomiast wynosi ok. 210 kg wniesione do położonego nieco poniżej 1500 m n.p.m. Schroniska Zamkowskiego (Zamkovského chata). Co ciekawe także zwykli tury¶ci mog± spróbować swoich sił jako tragarze, choć zazwyczaj z lżejszymi ładunkami. W zamian za wniesienie go do schroniska otrzymuj± w nim w ramach symbolicznego podziękowania np. herbatę. Corocznie (od 1985 r.) odbywaj± się również zawody ©erpa Rallye, w których chodzi o jak najszybsze wniesienie ładunku (mężczyĽni — 60 kg, kobiety — 20 kg) z punktu startu do schroniska. Każdego roku cel jest inny, w dotychczasowych wy¶cigach najczę¶ciej były to Chata pod Rysmi (Schronisko pod Rysami) oraz Téryho chata (Schronisko Tery'ego).

¬ródłami informacji wykorzystanymi w powyższych opisach s± do¶wiadczenia własne (a także znajomych i innych użytkowników tworz±cych serwis), mapy ("Tatry Zachodnie polskie i słowackie" 1:30 000 Wydawnictwo ExpressMap Polska; "Tatry Wysokie i Bielskie polskie i słowackie" 1:30 000 Wydawnictwo ExpressMap Polska) oraz przewodnik Józef Nyka "Tatry" wyd. II Warszawa 1994.

Dodaj komentarzKomentarze (0)

Wyszukiwarka noclegów

Wyszukiwarka poł±czeń

rozkład jazdy PKS PKP BUSY bilety lotnicze bilety autokarowe

Kalkulator walutowy

=     Kurs sprzedaży NBP: 1€ = 4.3599 PLN

Prognoza pogody